Atsakomybės

LR teisės aktuose numatytos atsakomybės

Įmonės vadovas


Vyr buhalteris


Gali būti numatyta sutartyje