Priežastis bendradarbiauti

Neužduodami nepatogių klausimų, stengiamės perskaityti rinkoje dar neparašytas galimybes ir pateikti jūsų svarstymui. Kuriame informacines paslaugas, kad verslas galėtų daugiau.

žemiau esantį tekstą perkelti į videoklipą
Su nuostata "mes galime" apskaita yra vertingas verslo partneris


Verslas sunkiai funkcionuotų, jei nemokėtų atlyginimų darbuotojams, neregistruotų pinigų operacijų, išlaidų, kaštų, sąskaitų, nesidomėtų turto ir įrangos panaudojimo efektyvumu. Apskaitos funkcija yra valdyti šias funkcijas, kontroliuojant verslo finansinę būklę.

Tapk efektyvus
Apskaita teikia vertę, duodama finansinę informaciją sprendimų priėmėjams. Vadovams padedame priimti sprendimus ir įgaliname kontroliuoti bendrovės resursus. Šių sprendimų pasekmės yra darbo kaštai produkcijos vienetui, marketingo akcijų atsipirkimas, investicijų grąžos dydį ir visus kitus verslo parametrus. Pelną ir pinigų srautą generuoja ne tik pajamingiausi veiksmai, bet ir kaštų prasme efektyvūs veiksmai.

Finansuok apyvartas ir plėtrą
Apskaita sukuria vertę tinkamai paruošdama finansinę informaciją akcininkams, valstybinėms įstaigoms, kreditoriams ir kitiems išorės veikėjams. Ši informacija nulems, kokiomis sąlygomis galite finansuoti apyvartines ir investicines lėšas. Apskaita jums tinkamai paruoš balansą, P/N ataskaitą, pinigų ataskaitą, aiškinamuosius raštus.

Faktais paremtos strategijos
Apskaitos darbuotojai peržiūri įmonės istorinius rezultatus, kad įvertinti ankstesnių sprendimų efektyvumą. Atitinkamai šie sprendimai bus vykdomi toliau arba ruošiamas naujas veiksmų planas, nuokrypiams nuo siekiamo rezultato pašalinti. Taip pat gali būti koreguojamas biudžetas arba biudžetas sudaromas iš naujo, sudedant į jį vadovybės pageidavimus, tikslus, įžvalgas. Savo ruoštu apskaita pateikia rekomendacijas dėl resursų panaudojimo efektyvumo. Kai tik nauja strategija patvirtinta, apskaita pradeda kontroliuoti einamąjį finansinį rezultatą.

Nupjauk kaštus
Didelę pridėtinę vertę apskaita sukuria, kai randa būdą žymiai sumažinti kaštus, mažai įtakojant einamąsias operacijas. Apskaita šiuo atveju veikia kaip strateginis partneris, o ne kaip duomenų šaltinis. Tikimasi, kad pateiksime opcijas ir jų išplėtojimo strategijas, kurios padidins savininkų ir įmonės gerovę.


P
ažadas Nr.1

 - apskaita aukštame lygyje,
 - dėl apskaitos miegosite ramiai


Jums padės vyr.buhalterė/finansininkė
 - vadovo dešinioji ranka finansų klausimais

Propaguojame verslumo kultūrą ir progresą
:
  - parduodame ne valandas, o pinigų srauto didinimo sprendimus
  - rinkoje matome galimybes, o ne problemas
  - siekiame tobulo darbo
  - duodame ne viską, o tik tai, kas jums reikalinga
  - kuriame Etišką verslą ir jus kviečiame prisidėti


Jūs
VERSLUS     ETIŠKAS     PAŽANGUS     BENDRUOMENIŠKAS

Lauksime jūsų skambučio ar paklausimo elektroniniu paštu.


Atskirtos funkcijos - nuostolių prevencija
žemiau esantį tekstą perkelti į videoklipą

Funkcijų atskyrimas reiškia kad duomenų įvedimo, apdorojimo, ataskaitų parengimo ir audito funkcijas vykdys skirtingi žmonės. Visos apskaitos funkcijos vienam žmogui, tai silpna vidinė kontrolė, didelė klaidų ar net sukčiavimo rizika. Prisiminkime, net seimo buhalterė buvo įtikinta paimti iš kasos 0,5 mln.Lt.

Vidinė kontrolė
Palikti operacijas vienam žmogui, reiškia padidinti tikimybę, kad bus padaryta klaida duomenų įvedime. Gali pasitaikyti ir rimtesnių klaidų, kaip kad praleistas dokumentas ar neapmokėta laiku sąskaita. Taip pat ir auditų staistika sako, kad kažkas įmonėje turi nuolatos peržiūrėti duomenų teisingumą, banko sąskaitų išrašus, ieškodami neįprastų įrašų ar keistų tendencijų.

Sukčiavimo aptikimas
Vienareikšmiškai reikalingas funkcijų atskyrimas. Sukčiavimo spektras paltus - pinigų priėmimas nedokumentuojant, sumažinant pardavimų skaičius, padidinant išmokėjimų sumas tiekėjams, sąskaitų pakeitimas, klaidinant informaciją mokesčių apskaičiavimui ir daugelis kitų pavyzdžių. Nors vienas asmuo apskaitos procese turėtų būti atsakingas už sukčiavimo prevenciją. Ir negalima sudaryti tokios situacijos, kai asmuo ar jų grupė gali tiek padaryti, tiek paslėpti neteisėtus veiksmus.


Vagystės
Vagysčių rizika visada didesnė, kai vienas asmuo atsakingas už turto priežiūrą, apskaitos įrašų tvarkymą ir ataskaitų tvarkymą periodo pabaigoje. Tai gali būti ir pinigų nusavinimas, klastojant dokumentus ar neteisėti darbo užmokesčio išmokėjimai. Sukčiai paprastai būna labai išradingi.


Apibendrinant
Funkcijų atskyrimas negali 100% eliminuoti klaidų ar sukčiavimo. Vis tik funkcijų atskyrimas, gerų praktikų taikymas ir griežta kontrolė yra labiausiai pasiteisinusios priemonės.