Apskaitos veiklą skaidome į tris dalis:
1) Įmonės procesai ir sistemos; 2) Verslo plėtra; 3) Buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė

Kai darbate kasdieniniu ritmu

Vadovaujamės formule:
[Pajamos] - [Kaštai] = [Pelnas]

Palikdami pajamas pardavėjams, koncentruojamės į pelno didinimą per veiklos kaštų mažinimą.

Iš savo pusės prisidedame:
A) vadybines ataskaitas (žemėlapiai sprendimams)
B) apyvartinių lėšų valdymo sprendimus
C) pasidaliname kasdieninio tobulėjimo praktika (lean)

Kai auginatę naują vertę

Kai dėmesys sutelktas į naujas paslaugas, segmentus, techniką, rinkas, apimtis

Esame locmanas projekto
finansinėje dalyje: 

Prisidedame sutvarkant:
A) Įvertinant įmonės finansines galimybes
B) Sudarant finansinį ateities modelį
D) Gaunant finansavimą
C) Vykdant finansinės padėties monitoringą
 
Buhalterija - veiklos pamatas

Buhalterinė apskaita pagal LR teisės aktus užtikrina jums galimybę ramiai susitelkti savo pagrindinei veiklai.
F
inansiniai rodikliai - skaičiai, kuriais sau ir kitiems
komunikuojate verslo grąžą, vertę, istoriją ir ateitį.

Tobulai gera vadybos praktika - jūsų ir mūsų siekis.
Daugiau nei struktūruota logika yra  prasmingai veiklai skirtas laikas.