UAB "Findigo" klientams siūlo šias paslaugas:

Strateginės ataskaitos
Operatyviniai rodikliai
Buhalterinė apskaita
Operatyvinis pinigų srautų valdymas
ERP diegimo projektai
Detalus paslaugų asortimentas:1. Vertės auginimas: 

    ▪ Finansų valdymo sprendimai
    ▪ Investicijų finansavimas

2. Operatyvinis veiklos valdymas:

     Pinigų valdymo sprendimai
    ▪ Veiklos valdymas 
    ▪ Veiklos finansavimas 

3. Rizikų valdymas: 

    ▪ Partnerių mokumo monitoringas 
    ▪ Vidaus auditas 
    ▪ Finansinių rizikų valdymas ir kt.

4. Apskaitos vedimas:

·         Apskaitos politikos įgyvendinimas
·         Buhalterinė apskaita 
·         Personalo apskaita 

5. Dokumentų administravimo ir archyvavimo paslaugos:

·         Administracinių ir personalo dokumentų rengimas
·         Juridinių verslo sutarčių rengimas 
·         Įmonių veiklos ir turto restruktūrizavimas
·         Dokumentų archyvavimas 

6. Įmonių steigimas:

·         Konsultavimas bendrovės steigimo klausimais; steigimo dokumentų rengimas
·         Konsultavimas bendrovės įregistravimo pridėtinės vertės mokesčių registre klausimais; dokumentų rengimas.

7. IT ir mobilių pokalbių operatoriaus paslaugos:

·         IT auditas ir galimi IT funkcijos optimizavimo sprendimai, atsižvelgiant į įmonės poreikius
·         Dalyvavimas IT produkto diegimo procese, prisiimant atsakomybes už iškeltus tikslus
·         ERP diegimas
·         Įmonės kompiuterinio tiklo diegimas ir priežiūra
·         Mobilių telefonų operatoriaus paslaugos; mobilaus ryšio kaštų optimizavimo sprendimai